İhracat Destekleri Danışmanlığı

İhracata Yönelik Destekler

Yararlanabileceğiniz Hibe Destekleri % Üst Limit (USD)
1 Pazar araştırma ve Pazara Giriş Desteği

Ulaşım Giderleri

- Uluslararası ve şehirlerarası ulaşımda kullanılan ekonomi sınıfı uçak, tren, gemi ve otobüs bileti ücretleri

Konaklama Giderleri

- Gidilen ülkede araştırma yapılan süre içerisinde, kişi başına günlük 150 ABD Dolarını geçmemek kaydıyla otel konaklama (oda+kahvaltı) gideri

Araç Kiralama Giderleri

- Günlük 50 ABD dolarına kadar araç kiralama giderleri

70 5.000
2 E-Ticaret Yıllık Üyelik Ücreti 70 10.000
3 Pazara Giriş Belgeleri

CE İşaretlemesi, 14001,18001 vb. Belgelerin

- Müracaat ve doküman inceleme giderleri

- Belgelendirme tetkik giderleri

- İlk yıla ait belge kullanım ücretleri

- Test/analiz raporu giderleri

- Zorunlu Kayıt Ücretleri

50 250.000
4 Fuar Katılım Desteği

Bakanlıkça belirlenerek ilan edilen ve yurt dışında düzenlenen desteklenecek sektörel nitelikteki uluslararası fuarlar listesinde yer alan fuarlara bireysel katılım gerçekleştirilmesi durumunda;

- Fuarın yetkili organizatörüne ödenen boş alan kirası ile katılımcıların stantlarında görevlendireceği 50 m2’ lik alana kadar (50 m2 dahil) en fazla iki temsilcinin, 50 m2 üzerinde ise en fazla üç temsilcinin ekonomi sınıfı gidiş-dönüş ulaşım masraflarının %50’si, 15.000 ABD Dolarını aşmamak üzere ödenir.

50-75 15.000
5 İstihdam Desteği (Sadece Sektörel Dış Ticaret Şirketleri Faydalanabilir) Yöneticinin toplam azami 18.000 ABD Doları karşılığı Türk Lirasını aşmamak üzere yıllık brüt maaşlarının %75’i, 2. Elemanların toplam azami 9.000 ABD Doları karşılığı Türk Lirasını aşmamak üzere yıllık brüt maaşlarının %75’i, Destekleme ve Fiyat İstikrar Fonu’ndan azami bir yıl süreyle karşılanır. 75 9.000-.18.000
6 Yurt Dışı Birim Kira Desteği Ofis, Depo, Showroom, Mağaza, Reyon Yıllık / Aylık kira bedelleri, Reklam, Tanıtım ve Pazarlama giderleri. ( Yapılacak her türden reklam ve tanıtım faaliyeti desteklenmektedir.) Şirketlerin yurt içi marka tescil belgesine sahip oldukları markalarının yurt dışında tescili ve korunmasına ilişkin giderler destek kapsamındadır.(Program Süresi ülke başına 4 yıldır. En fazla 25 birim için faydalanılır.) 50-60 100.000-120.000
7 Yurt Dışı Tanıtım Desteği Yurt dışına yönelik gerçekleştirilen tanıtım faaliyetleri desteklenir. %60 150.000-250.000
8 Yurt Dışı Marka Tescil Desteği Yurt içinde tescilli olan markanın, yurt dışında tescil ettirilmesine ilişkin masrafların desteklenmesidir. %50 50.000

1

Yurt Dışında Yerleşik Şirket Alımları Destekleri

Yararlanabileceğiniz Hibe Destekleri % Üst Limit (USD)
1 Rapor ve Yurt Dışında Yerleşik Şirket Alımı Danışmanlık Desteği Şirketler ile işbirliği kuruluşlarının yurt dışına yönelik pazara giriş stratejileri ile eylem planlarının oluşturulabilmesi amacıyla satın alınan sektör, ülke, yurt dışında yerleşik şirket veya marka odaklı rapor giderleri ile yurt dışında yerleşik şirket alımlarına yönelik mali ve hukuki danışmanlık hizmetlerine ilişkin giderler, şirketler için %60, işbirliği kuruluşları için %75 oranında ve yıllık en fazla 200.000 ABD Dolarına kadar desteklenir %60 200.000
2 İleri Teknolojiye Sahip Yurt Dışında Yerleşik Şirket alımı Danışmanlık Desteği İleri teknolojiye sahip ve teknoloji transferi sağlayacak yurt dışında yerleşik şirketlerin alımına yönelik mali ve hukuki danışmanlık hizmetlerine ilişkin giderler şirketler için %75 oranında ve yıllık 500.000 ABD Dolarına kadar desteklenir. %75 500.000
3 İleri Teknolojiye Sahip Yurtdışında Şirket Alımı Kredi Faiz Desteği -İleri teknolojiye sahip ve teknoloji transferi sağlayacak yurt dışında yerleşik şirketlerin alımında kullanılan kredi faiz giderlerinin Türk Lirası cinsi kredilerde 5 puanı, döviz kredileri ve dövize endeksli kredilerde 2 puanı toplam 3.000.000 ABD Dolarına kadar desteklenir. -Faiz desteği miktarı ödenen faiz giderinin %50’sini aşamaz. -Faiz desteği, ilk faiz ödeme tarihinden itibaren 5 yıllık faiz ödemelerine verilir. -Faiz desteği verilecek kredi tutarının hesaplanmasında, yurt dışında yerleşik şirketin alım bedelinin azami % 50’si esas alınır. -Faiz desteği, yurt dışında yerleşik ileri teknolojiye sahip şirketlerin satın alınması amacıyla 31/12/2017 tarihine kadar kullanılacak krediler için verilir. %50 3.000.000

2

Teknik Müşavirlik Hizmetlerine Sağlanan Destekler

Yararlanabileceğiniz İhracata Yönelik Hibe Destekleri % Üst Limit (USD)
1 Proje Desteği Bakanlıkça destek kapsamına alınan yurt dışı projeler için işverenler tarafından açılan ihaleler neticesinde hizmet, vekâlet ve eser niteliğindeki teslimatlarına karşılık olarak imzalanan sözleşmelerde TMŞ’ler,
Sözleşme Bedeli ($) % Üst Limit ($)
2.000.000’a kadar yapılan sözleşmelerde 20 300.000
2.000.000-5.000.000’a kadar … 15 500.000
5.000.000-10.000.000’a kadar … 70 750.000
10.000.000 ve üzeri yapılan sözleşmelerde 75 1.000.000

Oranlarında desteklenir.

*** ***
2 Yurt Dışı Ofis Desteği TMŞ’lerin yurt dışı Ticaret Müşavirliği/Ataşeliği bulunan ülkelerde açılan ofislerine ait, brüt kira giderleri ile vergi resmi harç giderlerini destekler. %50 40.000
3 İstihdam Desteği Yurt dışı ofiste istihdam edilen yönetici ve 1 ofis elemanının maaşını destekler. %50 36.000-60.000
4 Danışmanlık Desteği Yurt dışı ofisler için alınan danışmanlık desteğine ilişkin giderleri destekler. (Şirket kuruluşu, hukuki ve mali meslek müşavirliği konularında alınan hizmetleri kapsar) %50 30.000
5 Reklam Tanıtım ve Pazarlama Desteği Yabancı dilde gerçekleştirilen, reklam tanıtım ve pazarlama giderlerini kapsar. %50 100.000
6 Yurt Dışı Pazar Araştırma Gezisi TMŞ’nin yurt dışı pazarlar hakkında bilgi sağlaması, şirketlerin pazara giriş, kalıcılık ve stratejik konum sağlamaları olanaklarının saptanması, küresel, bölgesel ve ürün veya ülke basında iş geliştirme doğrudan pazarlama ve satış araştırmaları yapılması amacıyla yurt dışına gerçekleştirdikleri araştırma gezilerinde ulaşım, araç kiralama, konaklama giderlerini destekler. Seyahat başına 5000 USD ‘dır. %70 5.000
7 Sektörel Nitelikli Bireysel ve Uluslararası Fuarlar Teknik Müşavirlik, inşaat, inşaat teknolojisi ve finansmanı konularında yurt dışında düzenlenen fuarlara katılımlar desteklenir. Ulaşım, Konaklama, stant yer kirası ilave stant hizmetleri, tanıtım etkinliklerini destekler. %50 15.000
8 Seminer ve Konferanslara Katılım Desteği TMŞ ve İşbirliği Kuruluşların yurt dışında düzenlediği seminer ve konferanslara katılımı destekler. (Yol ve konaklama giderleri organizasyon başına desteklenir.) %50 5.000
9 Yurt dışı Eğitim Desteği TMŞ’lerin yurt dışı teknik eğitim programlarına katılmaları halinde yol ve konaklama ve katılım giderlerini destekler. %50 50.000
10 Yazılım Desteği TMŞ’lerin yurt dışı projelerinde bilgisayarlı tasarım kapsamında satın aldıkları veya kiraladıkları yazılım ürünlerinin lisanslarına ilişkin harcamaları destekler. %50 50.000
11 Mesleki Sorumluluk Sigortası Desteği TMŞ’lerin yurt dışında üstlendikleri teknik müşavirlik projeleri kapsamında mesleki sorumluluk sigortası yükümlülüklerinden kaynaklanan poliçe alım giderleri desteklenir. %50 50.000
12 Uluslararası Mesleki Yarışmalara Katılım Desteği TMŞ’lerin uluslararası mesleki yarışmalara katılımında en fazla 2 şirket çalışanının; yol, konaklama, katılım bedeli, dosya satın alma, yer görme vs. gibi giderlerini destekler. %50 10.000

3

Tasarım Desteği

Tasarımcı Şirketlerin Desteklenmesi: Tasarımcı Şirket Tanımı: Türk Ticaret Kanunu hükümlerine göre kurulmuş, Türkiye’de ticari ve/veya sınai faaliyette bulunan, tasarımcının ortak olduğu, endüstriyel ürün tasarımı veya moda tasarımı alanlarında faaliyet göstermekte olan şirketleri ifade eder. % Üst Limit (USD)
1 Tanıtım Giderlerinin Desteklenmesi
 • Görsel ve yazılı tanıtım (reklam panoları, duvar reklamları, marka-promosyon, halkla ilişkiler, basın, iletişim, medya satın alma ajansı dahil, yurtdışına yönelik yayın yapan Türk televizyonları, gazeteleri, vb. basın yayın organlarında verilecek reklamlar hariçtir.)
 • Tanıtım ve pazarlama organizasyonları (Show, defile, özel sergi, sunum, kokteyl vb.) düzenleme ve bu organizasyonlara katılım,
 • Web sitesine ilişkin tasarımlar ve bu tasarımların uygulamaları,
 • Yabancı dilde hazırlanan kataloglar ile basılı iletişim malzemelerinin tasarım ve basımı (yurtdışına gönderildiğinin tevsiki kaydıyla),
 • Zincir mağazalara girebilmek için bir defaya mahsus ödenen listeleme,
 • Seminer, konferans vb.
 • Müsteşarlık tarafından belirlenen uluslararası tasarım yarışmalarına katılım giderleri desteklenir.
50 300.000
2 Yurt Dışı Birim Kira Giderlerinin Desteklenmesi Kurulum/dekorasyon giderleri ve konsept mimari çalışmaları %50 oranında ve yıllık en fazla 100.000 ABD Doları, Brüt kira giderleri ve bu birimlerin kiralanmasına ilişkin danışmanlık giderleri ile vergi/resim/harç giderleri %50 oranında ve yıllık en fazla 200.000 ABD Doları, 50 100.000-200.000
3 Pazara Giriş BelgeleriFikri Mülkiyet Haklarının Desteklenmesi Patent, faydalı model ve endüstriyel tasarım tesciline ilişkin harcamaları ile markalarının yurtdışında tescili, tescilinin yenilenmesi ve korunmasına ilişkin giderleri % 50 oranında ve yıllık en fazla 50.000 ABD Doları, 50 50.000
4 İstihdam Giderlerinin Desteklenmesi İstihdam edilen tasarımcılar ile modelistlerin brüt maaş giderleri %50 oranında ve yıllık en fazla 150.000 ABD Doları, 50 150.000
5 Uluslararası Rekabetçilik Konusu, Danışmanlık Giderlerinin Desteklenmesi Uluslararası pazarlarda rekabet avantajını arttırmak üzere alacakları, Genelgede belirtilen danışmanlıklara ilişkin giderler, %50 oranında ve yıllık en fazla 200.000 ABD Dolar tutarında desteklenir. 50 200.000

 

Tasarımcı Ofislerinin Desteklenmesi: Tasarımcı Ofis Tanımı: Türk Ticaret Kanunu hükümleri çerçevesinde kurulmuş ve sadece tasarım hizmeti ve/veya danışmanlığı faaliyetinde bulunan ve bünyesinde en az üç adet tasarımcı bulunan endüstriyel ürün tasarımı veya moda tasarımı alanlarında faaliyet göstermekte olan şirketleri ifade eder. % Üst Limit (USD)
1 Tanıtım Giderlerinin Desteklenmesi
 • Görsel ve yazılı tanıtım (reklam panoları, duvar reklamları, marka-promosyon, halkla ilişkiler, basın, iletişim, medya satın alma ajansı dahil, yurtdışına yönelik yayın yapan Türk televizyonları, gazeteleri, vb. basın yayın organlarında verilecek reklamlar hariçtir.)
 • Tanıtım ve pazarlama organizasyonları (Show, defile, özel sergi, sunum, kokteyl vb.) düzenleme ve bu organizasyonlara katılım,
 • Web sitesine ilişkin tasarımlar ve bu tasarımların uygulamaları,
 • Yabancı dilde hazırlanan kataloglar ile basılı iletişim malzemelerinin tasarım ve basımı (yurtdışına gönderildiğinin tevsiki kaydıyla),
 • Zincir mağazalara girebilmek için bir defaya mahsus ödenen listeleme,
 • Seminer, konferans vb.
 • Müsteşarlık tarafından belirlenen uluslararası tasarım yarışmalarına katılım giderleri desteklenir.
50 150.000
2 Yurt Dışı Birim Kira Giderlerinin Desteklenmesi Kurulum/dekorasyon giderleri ve konsept mimari çalışmaları %50 oranında ve yıllık en fazla 100.000 ABD Doları, Brüt kira giderleri ve bu birimlerin kiralanmasına ilişkin danışmanlık giderleri ile vergi/resim/harç giderleri %50 oranında ve yıllık en fazla 100.000 ABD Doları, 50 50.000-100.000
3 Pazara Giriş BelgeleriFikri Mülkiyet Haklarının Desteklenmesi Patent, faydalı model ve endüstriyel tasarım tesciline ilişkin harcamaları ile markalarının yurtdışında tescili, tescilinin yenilenmesi ve korunmasına ilişkin giderleri % 50 oranında ve yıllık en fazla 50.000 ABD Doları, 50 50.000
4 İstihdam Giderlerinin Desteklenmesi İstihdam edilen tasarımcılar ile modelistlerin brüt maaş giderleri 50 200.000
5 Uluslararası Rekabetçilik Konusu, Danışmanlık Giderlerinin Desteklenmesi Uluslararası pazarlarda rekabet avantajını arttırmak üzere alacakları, Genelgede belirtilen danışmanlıklara ilişkin giderler 50 100.000

Tasarım ve Ürün Geliştirme Projelerinin Desteklenmesi:

(1) Şirketlerin destek kapsamına alınan tasarım ve ürün geliştirme projeleri için,

a) İstihdam edilen tasarımcı, modelist ve mühendislerin brüt maaşları toplam en fazla 1.000.000 ABD Doları,

b) Alet, teçhizat, malzeme ve yazılım giderleri toplam en fazla 250.000 ABD Doları,

c) Seyahat ve web sitesi üyeliğine ilişkin giderleri toplam en fazla 150.000 ABD Doları

olmak üzere proje bazında % 50 oranında desteklenir.

(2) Bir şirketin en fazla bir adet projesi desteklenir.

(3) İstihdam edilen tasarımcılardan azami ikisi yabancı olabilir.

4

Diğer Hizmetlerimiz

Müşteri Memnuniyeti

Güvenli Hizmet

Yılların Tecrübesi

Tam Destek