Patent ve Endüstriyel Tasarım Tescil Hizmetleri

Patent Değerleme

Patent Değerleme bir patentin oluşturduğu/oluşturabileceği parasal değerin tespiti işlemidir. Patentler teknik bir bilgiyi ticarileşebilir bir varlık haline dönüştürebilen varlıklardır.

Bir patentin yarattığı veya yaratacağı değeri hesaplarken; buluşun hukuki durumu, pazar durumu ve teknolojik durumu, finansal  değerleriyle birlikte değerlendirilmelidir.

1

Yurtiçi Patent Başvurusu

Patent Nedir ?
Patent, buluş sahibinin buluş konusu ürünü belirli bir süre üretme, kullanma, satma veya ithal etme hakkıdır. Bu hakkı gösteren belgeye de patent denir. Geleneksel terminoloji ile sınai mülkiyet haklarının içinde önemli bir yer tutan patent hakkı, özellikle teknoloji transferinin aracı olması bakımından gelişmekte olan ülkeleri daha çok ilgilendiren maddi olmayan bir mala ilişkin haktır.

Faydalı Model Nedir ?
Faydalı model, Türkiye de ve dünyada yeni olan sanayiye uygulanabilen buluşların sahiplerine verilen patent niteliğinde koruma sağlayan bir sistemdir.
Faydalı model belgesi alınması maliyet ve sürecin kısalığı açısından başvuru sahibinin lehinedir ve araştırma, inceleme işlemlerinin olmaması nedeni ile daha kolaydır.

İncelemeli Patent;
Ulusal ofise, patent başvurusu yapıldıktan sonra, gelen araştırma raporunun incelenerek,bulusun yeni olup olmadığı, tekniğin bilinen durumunun asılıp asılmadığı, sanayiye uygulanabilir olup olmadığı kriterlerini taşıyan busuzlara verilen belgedir. İncelemeli patentin süresi 20 yıldır.

İncelemesiz Patent;
Ulusal ofise, patent başvurusu yapıldıktan sonra, gelen araştırma raporuna ilişkin bir inceleme talebi yapılmaksızın düzenlenen belgedir. İncelemesiz patentin süresi 7 yıldır.

2

Patent İzleme

Patent Nedir ?
Patent, buluş sahibinin buluş konusu ürünü belirli bir süre üretme, kullanma, satma veya ithal etme hakkıdır. Bu hakkı gösteren belgeye de patent denir. Geleneksel terminoloji ile sınai mülkiyet haklarının içinde önemli bir yer tutan patent hakkı, özellikle teknoloji transferinin aracı olması bakımından gelişmekte olan ülkeleri daha çok ilgilendiren maddi olmayan bir mala ilişkin haktır.

Faydalı Model Nedir ?
Faydalı model, Türkiye de ve dünyada yeni olan sanayiye uygulanabilen buluşların sahiplerine verilen patent niteliğinde koruma sağlayan bir sistemdir.
Faydalı model belgesi alınması maliyet ve sürecin kısalığı açısından başvuru sahibinin lehinedir ve araştırma, inceleme işlemlerinin olmaması nedeni ile daha kolaydır.

İncelemeli Patent;
Ulusal ofise, patent başvurusu yapıldıktan sonra, gelen araştırma raporunun incelenerek,bulusun yeni olup olmadığı, tekniğin bilinen durumunun asılıp asılmadığı, sanayiye uygulanabilir olup olmadığı kriterlerini taşıyan busuzlara verilen belgedir. İncelemeli patentin süresi 20 yıldır.

İncelemesiz Patent;
Ulusal ofise, patent başvurusu yapıldıktan sonra, gelen araştırma raporuna ilişkin bir inceleme talebi yapılmaksızın düzenlenen belgedir. İncelemesiz patentin süresi 7 yıldır.

3

Patente Uygunluk Araştırması

Patent ve Faydalı model konusu buluşlar dünya çapında yeni olmak zorundadır. Yenilik buluşun bilinen tekniklerden farklı olmasıdır. Dolayısı ile başvuruya konu buluşun patent başvurusu yapılmadan önce araştırılması gerekmektedir. KOBİ-Rise olarak alanında uzman kadrosuyla başvuru öncesi araştırma hizmeti verilmektedir.

4

Uluslararası Patent Tescil Başvurusu

Türk Patent Enstitüsünden alınan bir patent, faydalı model buluşunuzu yalnızca Türkiye sınırları içerisinde korumaktadır. Koruma talep edilen diğer ülkeler için ayrıca başvuru yapılması gerekmektedir.

Yurtdışında marka tescili yaptırmanın çeşitli yolları vardır. Bunlar;

1-    Bireysel başvuru:

Koruma talep edilen ülkelerin kendi ofisleri nezdinde tek tek bireysel başvuru dosyalanması ve patent işlemlerinin her bir ülke için, ilgili ülkenin mevzuatı çerçevesinde ayrı ayrı yürütülmesi.

2-    Topluluk başvurusu:

Türkiye’ nin de üye olduğu Uluslararası ya da Bölgesel antlaşma ve sözleşmelerden yararlanılabilir. Bu antlaşmaların amacı başvuru işlemlerinin bir kısmını ya da tamamını birliğin üye olduğu ofis nezdinde yürüterek maliyetlerin azaltılmasıdır.

  • Patent İşbirliği Antlaşması (PCT)
  • Avrupa Patent Sözleşmesi (EP)
  • Avrasya Patenti Sözleşmesi (EURASIAN)
  • Afrika Bölgesi Fikri Haklar Örgütü (ARIPO)
  • Körfez İşbirliği Antlaşması (GCC)
  • Afrika Fikri Haklar Örgütü (OAPI)
  • Patent İşbirliği Antlaşması (PCT)

Türkiye’nin 01 Ocak 1996 tarihinde taraf olduğu Patent İşbirliği Anlaşmasının (Patent Cooperation Treaty) 03 Ağustos 2013 tarihi itibarıyla Suudi Arabistan’ın da üye olması ile, 148 üye ülkesi bulunmaktadır. PCT sistemi temel olarak; 1. Uluslararası süreç ve 2. Ulusal süreç olmak üzere iki kısma ayrılmaktadır.

1. Uluslararası süreç:

PCT başvurusu yetkili ofisi olan WIPO (World Intellectual Property Office) nezdinde başvurunun yapılması ve araştırma ve ön inceleme (zorunlu değildir) işlemlerinin yürütülmesidir.

2. Ulusal süreç:

Ulusal süreç, başvuru tarihi veya varsa rüçhan tarihinden itibaren 30 aylık süre bitiminden önce arzu edilen üye ülkelerde, ulusal faza geçilmesi başlamakta ve tescile bağlanıncaya kadar işlemler o ülkenin yasasına göre yürütülmektedir.

Avrupa Patent Sözleşmesi (EP)

Avrupa patentlerin tescil edilmesine ilişkin Avrupa Patent Sözleşmesi (European Patent Convention) 5 Ekim 1973’de imzalanmış ve 7 Ekim 1977’de yürürlüğe girmiştir.Avrupa patent başvurusunun amacı, buluşların korunması konusunda Avrupa ülkeleri arasında işbirliğinin arttırılması, üye ülkelerin hepsinde geçerli bir patent verilmesi ve ortak bir patent hukukunun oluşturulmasıdır.

Türkiye’nin de 01 Kasım 2000 tarihinde taraf olduğu 38 üye ülkesi bulunan Avrupa Patent Teşkilatı (European Patent Organisation) kapsamında 38 ülkenin tamamında veya seçilen ülkelerde koruma talep edilebilmesidir.EP sistemi temel olarak; 1. Avrupa patent süreci ve 2. Ulusal süreç olmak üzere iki kısma ayrılmaktadır.

1.Avrupa Patent süreci:

Avrupa patenti başvurusu ile ilgili tüm işlemler (şekli inceleme, araştırma, yayın, inceleme,tescil kararı ve itiraz) Avrupa Patent Ofisi (EPO) nezdinde yürütülmektedir.

2. Ulusal süreç:

Avrupa patent başvurusuna tescil kararının verilmesinden itibaren, patent fasikülünün koruma talep edilen üye ülkelerde süresi içinde dosyalanarak, o ülkenin ulusal yasalarına göre korunmaktadır.

Avrasya Patenti Sözleşmesi (EURASIAN)

12 Ağustos 1995 tarihinde yürürlüğe girmiştir. Avrupa Patent sistemine benzer bir sistemi vardır. Üye ülkeleri; Türkmenistan, Azerbaycan, Beyaz Rusya, Kazakistan, Kırgızistan, Moldova, Rusya Federasyonu, Tacikistan ve Ermenistan’dır.

Afrika Bölgesi Fikri Haklar Örgütü (ARIPO)

Avrupa ve Avrasya patentlerine benzer bir yapıya sahiptir. Tek bir ofis nezdinde işlemler yürütülerek üye ülkeler nezdinde ulusal faza geçilmektedir. Üye ülkeleri Botsvana, Gambiya, Gana, Kenya, Lesoto, Malawi, Mozambik, Namibya, Sierra Leone, Somali, Sudan, Svaziland, Tanzanya, Uganda, Zambiya, Liberya, Ruanda ve Zimbabve’ dir.

Körfez İşbirliği Antlaşması (GCC)

Avrupa ve Avrasya patentlerine benzer bir yapıya sahiptir. Tek bir ofis nezdinde işlemler yürütülerek üye ülkeler nezdinde ulusal faza geçilmektedir. Üye ülkeleri Birleşik Arap Emirlikleri, Bahreyn, Katar, Umman, Suudi Arabistan ve Kuveyt’ dir. Talep edildiğinde bu ülkelerde bireysel başvuru da dosyalanabilmektedir.

Afrika Firki Haklar Örgütü (OAPI)

Üye ülkeleri Benin Cumhuriyet, Çad, Burkina Faso, Fildişi sahilleri, Gabon, Gine Bisau, Gine, Ekvator Ginesi, Mali, Moritanya, Nijer, Senegal, Togo, Kongo, Kamerun ve Orta Afrika Cumhuriyeti’ dir.  OAPI başvurusu ülkelerin tamamını otomatik olarak seçmektedir. Tek tek patent ofislerinin olmaması sebebi ile bu ülkelerde koruma elde etmenin yolu OAPI başvurusu dosyalanması ya da PCT başvurusunun ardından ulusal faza geçilmesidir.

5

Tasarım Tescili İzleme

Türk Patent Enstitüsü tescil başvurusu yapılan tasarımları benzerlik değerlendirmesine tabi tutmadan Tasarımlar Bülteni'nde yayınlayarak ilana açmaktadır. Tasarım İzleme; aylık bültenlerin taranması, tespit edilen benzerlerin tarafınıza bildirilmesi, talimatınız halinde benzer tasarımlara itirazın yapılmasını içeren özel takip sistemidir.

6

Uluslararası Tasarım Tescil Başvurusu

Türkiye’de tescilli bir tasarımın yurtdışında da aynı şekilde korunması mümkündür. Korumanın başlaması için tescil ön şarttır. Bu yüzden Türkiye dışında faaliyeti bulunan veya faaliyete başlamayı düşünen şirket veya şahıslar endüstriyel tasarımlarını yurtdışında tescil ettirmelidirler.

7

Yurt İçi Tasarım Tescil Başvurusu

Tasarım Nedir?

Tasarım, bir ürünün tümü veya bir parçası veya üzerindeki süslemenin, çizgi, şekil, biçim, renk, doku, malzeme veya esneklik gibi insan duyuları ile algılanan çeşitli unsur veya özelliklerinin oluşturduğu bütündür.

Tasarım tescil sistemi içerisinde bir tasarım ancak “yenilik” ve “ayırt edici nitelik” şartlarını haiz olması koşuluyla korunmaktadır.

Yenilik: Bir tasarımın aynısının, başvuru veya rüçhan tarihinden önce dünyanın herhangi bir yerinde kamuya sunulmamış olmasını,

Ayırt Edici Nitelik: Bir tasarımın bilgilenmiş kullanıcı üzerinde yarattığı genel izlenim ile herhangi bir tasarımın böyle bir kullanıcıda yarattığı genel izlenim arasında belirgin bir farklılık olmasını ifade etmektedir.

Endüstriyel yolla ve elle üretilen bütün ürünlerin dış görünümleri tasarım tesciliyle koruma altına alınabilmektedir. Örneğin; Ürünlerin ambalajları, Ambalajların üzerindeki desenler, Kumaş desenleri, Konfeksiyon ürünlerinin modelleri, Mobilyaların modelleri, Makinaların dizaynları, Araçların dizaynları, Araçların yedek parçaları tasarım tesciliyle koruma altına alınabilmektedir.

8

Diğer Hizmetlerimiz

Müşteri Memnuniyeti

Güvenli Hizmet

Yılların Tecrübesi

Tam Destek