Kosgeb Destekleri Danışmanlığı

Kosgeb Genel Destek Programı

PROGRAMIN AMACI  

-Proje hazırlama kapasitesi düşük KOBİ’lerin de mevcut KOSGEB desteklerinden faydalanması      

-KOBİ’lerin kaliteli ve verimli mal/hizmet üretmelerinin sağlanması,    

-KOBİ’lerin rekabet güçlerini ve düzeylerini yükseltmek amacıyla genel işletme geliştirme faaliyetlerinin teşvik edilmesi,      

-KOBİ’lerin yurt içi ve yurt dışı pazar paylarını artırmak amacıyla tanıtım ve pazarlama faaliyetlerinin geliştirilmesi, amacıyla işletmelerin desteklenmesidir

 Yararlanabileceğiniz Hibe Destekleri % Üst Limit (USD)
1 Yurt içi fuar desteği   50 45.000
2  Yurt dışı iş gezisi desteği KOSGEB KOBİ ve Girişimcilik Ödülleri kapsamında her yıl belirlenen finalistler, KOSGEB tarafından düzenlenen Yurtdışı İş Gezisi Programından bir defaya mahsus olmak üzere üst limitler dikkatte alınmaksızın %100 (yüz) oranında desteklenir 50 20.000
3  Tanıtım Desteği   50 25.000
4  Eşleştirme Desteği   50 30.000
5  Nitelikli eleman istihdam Desteği   50 50.000
6  Danışmanlık Desteği   50 22.500
7  Eğitim Desteği   50 20.000
8  Enerji Verimliliği Desteği   50 75.000
9  Tasarım Desteği   50 22.500
10  Sinai Mülkiyet Hakları Desteği TSE ve TPE’den alınacak belgeler, bölge farkı aranmaksızın % 100 (yüz) oranında desteklenir 100 30.000
11  Belgelendirme Desteği TSE ve TPE’den alınacak belgeler, bölge farkı aranmaksızın % 100 (yüz) oranında desteklenir 100 30.000
12  Test Analiz Kalibrasyon Desteği   50 30.000
13  Bağımsız Denetim Desteği   50 15.000
14  Gönüllü Uzmanlık Desteği   50 15.000
15  Lojistik Desteği   50 40.000

1

KOSGEB Yeni Girişmci Desteği

Programın Amacı 

  • Girişimciliğin desteklenmesi
  • Girişimciliğin yaygınlaştırılması
  • Başarılı işletmelerin kurulması 

Programdan Kimler Yararlanabilir? 

  • Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeler(31/12/2017’e kadar),
  • Girişimciler 
  • İşletici Kuruluşlar (İş Geliştirme Merkezi’ni yönetmek üzere kurulan tüzel kişilik)
 Yararlanabileceğiniz Hibe Destekleri % Üst Limit (USD)
1 İşletme Kuruluş Desteği  Geri ödemesiz (Kadın Girişimci, Gazi, Birinci derecede şehit yakını veya Engelli girişimciye %80 uygulanır.) 60-80 2000
2 Kuruluş dönemi makine, Teçhizat, ofis donanım ve yazılım Desteği 60-80 18.000
3 İşletme giderleri desteği 60-80 30.000
4 Sabit yatırım desteği Geri ödemeli 60-80 100.000

2

Diğer Hizmetlerimiz

Müşteri Memnuniyeti

Güvenli Hizmet

Yılların Tecrübesi

Tam Destek